YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Still Life

Hyoki, Kyoto

 

Sake, Jingu

 

Shirakawago, Gifu

 

Bench, Osaka

 

Beer, Suntory