YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Birds

"Little Egret" Shirakawa, Kyoto

 

"Mallard" Kyoto

 

"Japanese White-eye" Kitano Temmangu Shrine, Kyoto

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Black-headed Gull" Kyoto

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Mallard" Omi, Shiga

 

"Marabou Stork" Tennoji Zoo, Osaka

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Owl" Osaka Temmangu Shrine

 

"Mallard" Kashuji Temple, Kyoto

 

"Black-headed Gull" Kyoto

 

"Black-headed Gull" Kyoto

 

"Black-headed Gull" Kyoto

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Grey Heron" Toji Temple, Kyoto

 

" " Osaka Jo

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Grey Heron" Kyoto

 

"Black-headed Gull" Kamogawa River, Kyoto

 

"Grey Heron" Shikanoshima, Fukuoka

 

"Grey Heron" Kyoto